Nguyễn Bảo Tuấn nhận một cô gái làm "Sugar Baby" với mức chu cấp 8 triệu đồng/tháng, tuy nhiên sau lần đầu "vui vẻ"...