cuộc sống khó khăn

Bất thường Tây Nguyên

Bất thường Tây Nguyên

Nóc nhà Đông Dương giờ đây thường xuyên xảy ra hạn hán, lũ lụt; mang danh là đại ngàn nhưng rừng bị tàn phá đến...