'Đẻ nhiều, đẻ vô tội vạ' là những gì mà Giàng Seo Sình nói với chúng tôi về những người dân ở 4 cụm...