Phụ huynh, học sinh phàn nàn chất lượng thức ăn, hiệu trưởng góp ý với doanh nghiệp thì bị doanh nghiệp dọa đánh....