Một chủng virus cúm heo có khả năng nhảy sang người và gây ra đại dịch vừa được các nhà nghiên cứu xác định....