Một hiệu giày ở Q.Gò Vấp, TP.HCM treo biển quảng cáo với nội dung: ‘Giày chỉ 45k, rẻ vãi cả đ… Liêm sỉ gì nữa....