Cục Quản lí thị trường (QLTT) tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh băng vệ sinh giả.