cúc họa mi

Cúc họa mi xuống phố

Cúc họa mi xuống phố

Những ngày này, dưới cái lạnh mùa đông, những bông cúc họa mi nhỏ bé theo chân người trồng từ những...