Mang quả mìn ra cưa lấy thuốc nổ, không may quả mìn phát nổ khiến nạn nhân bị đa chấn thương nặng.