Bất chấp Chỉ thị 16 của Thủ tướng và công văn của tỉnh Nghệ An về yêu cầu tiếp tục phòng chống dịch, sân golf...