Khi bị yêu cầu dừng phương tiện, Lê Mai Hạnh không chấp hành, lao thẳng xe tải vào CSGT.