20 mẫu xét nghiệm cuối cùng các F1 của bệnh nhân 8430 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. UBND thị xã Cai Lậy đã...