Ca Covid-19 tử vong đầu tiên ở Lào là một bệnh nhân người Việt, qua đời sau một tuần điều trị.