Dù chưa rõ địa điểm nơi xảy ra vụ việc, nhưng sau khi bị điện giật và rơi từ độ cao bằng tòa nhà 8 tầng, thì...