Copa America

Copa America: Peru gây sốc

Copa America: Peru gây sốc

Giấc mơ ba lần vô địch liên tiếp Copa America giống Argentina như 72 năm trước của Chilê tan thành mây khói....