Xe container do không quen đường nên đã đi nhầm vào đường làng và hậu quả là kéo đổ nhiều cột điện, mái tôn các...