Mang dao đi xin 'đểu' nhưng khi được cho 30.000 đồng nhóm thanh niên chê ít sau đó án mạng đã xảy ra khiến người đi...