Cho rằng các quyết định hành chính của UBND TP Đà Nẵng ban hành không đúng với quy định pháp luật khiến...