Cùng anh rể đi mót vàng thì bị nhóm bảo vệ của Công ty Tân Thịnh đánh, khi gặp lại nhóm này, Lý Sinh Đạt đã dùng...