công ty Liên kết Việt

Dân biết, quan lại không

Dân biết, quan lại không

Trong khi hơn 60.000 người dân ở 27 địa phương đang sống dở, chết dở khi ném tiền cho Công ty đa cấp Liên kết Việt...