Công an cũng đủ cơ sở cho rằng, băng nhóm của cha con Nghĩa – Thanh hoạt động khoảng 2 năm nay, thu lợi bất chính...