cổng chào

Chào các… cổng chào bạc tỉ!

Chào các… cổng chào bạc tỉ!

Cái cổng chào ở Cần Thơ lùm xùm dư luận mấy hôm nay thiệt ra chỉ là một trong vô số cổng chào bạc tỉ khắp các...