Lợi dụng việc dự án nhà máy xi măng triển khai, vị chủ tịch phường đã cấu kết với cấp dưới lập khống hồ sơ...