Nam ghé Đà Nẵng thăm ông nội nhưng trước khi về quê, tranh thủ mượn xe ông nội đi cướp tài sản.