Đang nằm trong nhà coi tivi, cụ ông 77 tuổi bất ngờ bị một người đàn ông to con xông vào đánh túi bụi vào mặt.