Chồng tôi là con trưởng trong gia đình có 5 anh chị em. Cậu út lấy vợ được khoảng hơn chục năm và cũng đã có con...