Người con gái đi tìm thì hoảng hốt phát hiện thi thể cha nằm dưới ao nước nghi bị chính người con trai ruột sát...