Sau khi chém chết mẹ, Ngọc Anh đến nhà họ hàng xin tiền và kể lại sự việc.