Tỉnh lộ 12 là tuyến giao thông huyết mạch nối các xã phía tây với trung tâm huyện và các xã phía đông đến vùng căn...