Đến kỳ hạn trả nợ ngân hàng tiền vay cho con đi du học nhưng không có, Kỳ đã 'nổ' có khả năng đưa người đi du...