Đoạn clip của một nhãn hàng do Quế Ngọc Hải tham gia đóng quảng cáo có dấu hiệu vi phạm bản quyền hình ảnh của...