Chuyện thầm kín

Ly hôn cho chồng… sáng mắt ra!

Ly hôn cho chồng… sáng mắt ra!

Cô em đồng nghiệp đang chuẩn bị thủ tục ly hôn. Người vợ 28 tuổi nói trong chua chát và hy vọng: Em quyết tâm rồi,...