BB Trần cho biết bản thân bất ngờ với phản ứng của ba mẹ khi anh thừa nhận bản thân thuộc giới tính thứ ba vào...