'Nếu các quan chức cấp cao sở hữu nhiều bất động sản thì sẽ khó để chúng ta nhận được sự tín nhiệm từ...