Chững lại

Đất nông nghiệp tăng giá

Đất nông nghiệp tăng giá

Giá đất nông nghiệp ở các tỉnh vẫn tăng gấp đôi, gấp ba dù các phân khúc khác chững lại