Người đăng facebook xúc phạm hiệu trưởng là Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch và Đầu tư bất động sản Đồng...