Nếu gia đình có người bị ho, hãy dùng bài thuốc trị ho bằng hành tăm hiệu quả sau đây.