Ông Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum về công tác chuẩn bị cho Đại hội...