Trong lần hiệp thương thứ 2 thống nhất danh sách sơ bộ 96 ứng cử viên HĐND tỉnh TT-Huế, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ...