Chủ tịch tỉnh Kon Tum

Kon Tum có Chủ tịch UBND tỉnh mới

Kon Tum có Chủ tịch UBND tỉnh mới

Ngày 1-7, HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp thứ Nhất. Kỳ họp cũng đã bầu ông Nguyễn...