Công trình thủy điện An Khê - Ka Nak nằm trên địa phận 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định được chính thức khởi công vào...