Chư Prông

Gia Lai: Chuyện về Lữ Hồng

Gia Lai: Chuyện về Lữ Hồng

Bi kịch lớn nhất của người con gái là khi biết mình chết trẻ. Và bi kịch lớn nhất của một người mẹ là biết tin...