Ngoài sự cố vỡ hồ chứa nước thải dẫn đến ô nhiễm môi trường trên diện rộng, Công TNHH Green Farm Asia, xã Chư...