Sau đám cưới, Trần Lâm phải sang Canada làm việc. Mới đây, anh có dịp về thăm vợ 3 tháng.