Vợ chồng tôi có 2 tuần 'mặt đối mặt'. Bỗng dưng, tôi như 'tìm được' người chồng mới, dù đã 'đầu gối tay ấp'...