"Mấy cô đào bay lắc không cần phải tới nghiện ma túy hạng nặng đâu, chỉ hút hít các loại chất kích thích tổng...