cho vay lãi nặng

Cho vay 10 tỷ đồng, thu lãi 7 tỉ

Cho vay 10 tỷ đồng, thu lãi 7 tỉ

Tiến hành kiểm tra trên phần mềm quản lý cho vay trên máy tính cho thấy Trà và đồng bọn đã tổ chức cho 349 người...