Libya hiện nay đang trở thành cửa ngõ của người di cư trên toàn cầu - những người ấp ủ hy vọng được nhập cảnh...