Cậu học trò Lê Tấn Đạt tin chỉ khi mình có công việc ổn định mới lo được cho cha mẹ. Còn cha mẹ em thì mong rằng...