Thủ tướng nhấn mạnh phải kiểm soát Chỉ số giá tiêu dùng cả năm dưới 4%, cùng với đó là khai thác dư địa chính...